Skolresor

Skolresor är ett minne för livet

Många grundskolor och gymnasier ordnar skolresor av olika slag. Det kan vara hela skolan som ger sig iväg några dagar, eller bara en klass. För många barn och unga år skolresorna ett minne för livet. Dels knyter de starkare band till sina vänner, samtidigt som de får komma iväg och en kortare period försöka klara sig själva utan sina föräldrar nära till hands. Skolresor är på det sättet både bildande och underhållande. Det är vanligt att skolor väljer att ordna resor för sina elever till exempelvis djurparker. Där kan de både få komma iväg på en utflykt, samtidigt som de får lära sig något under tiden. I Sverige skall skolresor vara tillgängliga för alla barn, ändå är de inte alltid det. Det kan finnas olika faktorer som sätter käppar i hjulet. Men det finns också saker man kan göra för att göra skolresor möjliga oavsett vilken familj eller bakgrund barnen har.<p>Många grundskolor och gymnasier ordnar skolresor av olika slag. Det kan vara hela skolan som ger sig iväg några dagar, eller bara en klass. För många barn och unga år skolresorna ett minne för livet. Dels knyter de starkare band till sina vänner, samtidigt som de får komma iväg och en kortare period försöka klara sig själva utan sina föräldrar nära till hands. Skolresor är på det sättet både bildande och underhållande. Det är vanligt att skolor väljer att ordna resor för sina elever till exempelvis djurparker. Där kan de både få komma iväg på en utflykt, samtidigt som de får lära sig något under tiden. I Sverige skall skolresor vara tillgängliga för alla barn, ändå är de inte alltid det. Det kan finnas olika faktorer som sätter käppar i hjulet. Men det finns också saker man kan göra för att göra skolresor möjliga oavsett vilken familj eller bakgrund barnen har.</p><h2>Om en skolresa blir för dyr</h2><p>Det har blivit vanligt att föräldrar kritiserar att det är för <a href="https://www.hd.se/2017-02-21/foraldrar-starkt-kritiska-till-kostnad-for-skolresa">dyrt med skolresor</a>. Det är tyvärr en verklighet som är väldigt svår för de familjer som är låginkomsttagare. Även fast en skolresa kanske bara skulle kosta några hundralappar kan det i vissa familjer vara omöjligt att lägga ut den summan pengar. Det å sin sida kan leda till att vissa barn inte har möjlighet att delta på skolresorna. Det gör dem både uteslutna ur den gemenskap som en skolresa innebär, samtidigt som de indirekt bestraffas för att de inte har råd. I ett välfärdsland som Sverige skall alla barn ha likadana möjligheter. Enligt Skolinspektionen som reglerar hur skolor skall skötas, vad de får och inte får göra, är det inte okej att kräva att elever själva skall betala för skolresan, oavsett hur liten summan är. Skolans verksamhet skall vara gratis för alla elever. Om ens barn går på en skola där det krävs att eleverna själva betalar för en skolresa kan man anmäla detta till skolinspektionen. Det är alltid bäst att först kontakta skolan, sedan kommunen och att ta hjälp av föräldraföreningar på skolan. Ju fler föräldrar som går ihop desto lättare är det att påverka.</p><h2>Att hjälpa till med en skolresa</h2><p>Ibland kan man som vuxen hjälpa skolor att möjliggöra för alla studenter att få komma med på en skolresa. Ibland behövs det fler vuxna än antalet lärare på skolan som följer med, då kan man som förälder ställa upp som frivillig. Väljer man att engagera sig i sitt barns skolgång på det viset hjälper man både skolan, andra barn och sitt eget barn till en jämlik utbildning. En <a href="http://www.advantumkompetens.se/oppna-utbildningar/ledarskap/coachande-ledarskap/">utbildning ledarskap är alltid bra att ha i bagaget</a>, speciellt om man vill använda sin tid till att jobba med barn. Därför kan det vara bra att också lära sig mer om ledarskap innan man följer med skolan på en resa. Skolans pedagoger har förhoppningsvis alla utbildningar i ämnet, men det är bra om även andra vuxna i barnens närhet har kunskap inom området. Andra sätt att hjälpa till att möjliggöra en skolresa är att gemensamt med andra föräldrar ordna försäljningar, och låta pengarna som kommer in gå till de barn som är i behov av ekonomiskt stöd.</p>

Om en skolresa blir för dyr

Det har blivit vanligt att föräldrar kritiserar att det är för dyrt med skolresor. Det är tyvärr en verklighet som är väldigt svår för de familjer som är låginkomsttagare. Även fast en skolresa kanske bara skulle kosta några hundralappar kan det i vissa familjer vara omöjligt att lägga ut den summan pengar. Det å sin sida kan leda till att vissa barn inte har möjlighet att delta på skolresorna. Det gör dem både uteslutna ur den gemenskap som en skolresa innebär, samtidigt som de indirekt bestraffas för att de inte har råd. I ett välfärdsland som Sverige skall alla barn ha likadana möjligheter. Enligt Skolinspektionen som reglerar hur skolor skall skötas, vad de får och inte får göra, är det inte okej att kräva att elever själva skall betala för skolresan, oavsett hur liten summan är. Skolans verksamhet skall vara gratis för alla elever. Om ens barn går på en skola där det krävs att eleverna själva betalar för en skolresa kan man anmäla detta till skolinspektionen. Det är alltid bäst att först kontakta skolan, sedan kommunen och att ta hjälp av föräldraföreningar på skolan. Ju fler föräldrar som går ihop desto lättare är det att påverka.

Att hjälpa till med en skolresa

Ibland kan man som vuxen hjälpa skolor att möjliggöra för alla studenter att få komma med på en skolresa. Ibland behövs det fler vuxna än antalet lärare på skolan som följer med, då kan man som förälder ställa upp som frivillig. Väljer man att engagera sig i sitt barns skolgång på det viset hjälper man både skolan, andra barn och sitt eget barn till en jämlik utbildning. En utbildning ledarskap är alltid bra att ha i bagaget, speciellt om man vill använda sin tid till att jobba med barn. Därför kan det vara bra att också lära sig mer om ledarskap innan man följer med skolan på en resa. Skolans pedagoger har förhoppningsvis alla utbildningar i ämnet, men det är bra om även andra vuxna i barnens närhet har kunskap inom området. Andra sätt att hjälpa till att möjliggöra en skolresa är att gemensamt med andra föräldrar ordna försäljningar, och låta pengarna som kommer in gå till de barn som är i behov av ekonomiskt stöd.